Showruum asub aadressil Punane 16 -211

Helista ette ja tule proovi selga

:

          +372 55 55 08 13

Spordiriiete e-butiik

Konfidentsiaalsus

Austame kõigi meie veebipoodi külastavate isikute õigust privaatsusele. Meie tegevuspõhimõtted kasutaja isikliku informatsiooni kogumise ja kasutamise kohta on kirjas alljärgnevalt.

Me kogume ja kasutame isiklikku informatsiooni, selleks et:

Hallata või muul viisil oma kliendi suhtes mistahes kohustusi täita, nagu näiteks tellimuste töötlemine ja tootmine, kohaletoimetamise korraldamine.

Ennetada ja lahendada klienditeenuse raames tekkinud raskusi.

Viia läbi ettevõttesiseseid turu-uuringuid teenuste kvaliteedi parandamiseks, talletada klientide tellimuste arhiivi ning informeerida kliente teenuse kätte saamise kohta.

Uute toodete ja teenuste loomiseks ning nendest Sulle teavitamiseks.

Selleks, et viia läbi eespool mainitut, peame koguma ja töötlema Sinu isikuandmeid (sealhulgas, kuid mitte piirdudes vaid sinu nime, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressiga, andmetega veebilehe külastuste kohta. Lisaks informatsiooni maksetehingute kohta, kuid vaid seda osa, mis puudutab tellimuse täitmist). Võime paluda antud teavet veebilehel registreerumise käigus või mis tahes hilisemal ajahetkel, näiteks tellimuse valmides.

Vahel tuleb Sul meie teenuste kasutamiseks avaldada kolmandate poolte isikuandmeid (näiteks nende nime, perekonnanime ja aadressi, sest soovid neile saata mõne meie poodi toote). Me ei kasuta antud teavet muul moel, kui vaid soovitud teenuste täitmiseks.

Me ei avalikusta isikuandmeid ilma kliendi loata, välja arvatud juhtudel kui:

Seadus näeb ette teisiti (näiteks kohtu käsul, või selleks, et ära hoida kuritegu või pettust). Nõustudes meie kasutustingimustega, oled andnud oma nõusoleku eelneva nõude täitmiseks, Sinu nõusolek isikuandmete avalikustamise kohta õigusorganitele on juba saadud.

Meil tekkib vajadus kohaldada ning rakendada õigused ja kohustused, mis sisalduvad meie kasutustingimustes, samuti situatsioonides, kus ohtu on sattunud meie õigused, vara, turvalisus, kliendid, töötajad.

Kui sa ei soovi meilt saada e-kirju uudiste, eripakkumiste ja meie teenuste kohta, palume Sul siseneda oma profiili, siis "Minu konto" ning lülitage uudiste saamine välja.

Andmekaitse

Meie eesmärk on salvestada teavet nii täpselt kui võimalik. Kui soovid meile antud teavet vaadata või muuta, siis saad seda teha igal ajal sisenedes oma kontole.

 

Teabe turvalisus

Tehnoloogia ja üldreeglite eesmärk, mida oleme rakendanud, on kaitsta Sinu privaatsust omavolilise juurdepääsu ja väärkasutuse eest. Uus kättesaadav tehnoloogia aitab meil jätkata nende meetmete uuendamist.